Monday, October 19, 2015

കുഞ്ഞ് കുറിപ്പുകൾ

--------------------------------
കുഴിച്ചിട്ടിട്ടും
തലനീട്ടുന്നു മഴകാണാനൊരു
വിത്ത് മണി.
----------------------
കാത്തിരിപ്പുണ്ട്
റാന്തലാത്തിണ്ണയിൽ,
മണി കിലുക്കം.
-------------------------
പാട്ടുപാടുന്നു
കുറുവടികൾ
ചെണ്ടാക്ക്ലാസ്സിൽ.
----------------------------
കാടുറങ്ങുന്നു
മുള്ള് വേലിക്കുള്ളിൽ
ഇലകൊഴിഞ്ഞ്.
--------------------------
കയ്യിലുണ്ടാ
ചുവന്നപൂവിന്നും
കാലം കറുപ്പിച്ചത്.
-------------------------------
മഴയ്ക്ക്‌
മുന്നേ കരിയെഴുതി
മാനം.
----------------------------------
അയയിലാടുന്നു
കാറ്റും കുരുവിയും
അച്ചനുടുപ്പും.
-----------------------------------
പറമ്പിലുറങ്ങുന്നു
തീ കാത്ത് തിരിയും,
ഉണക്കോലകളും.
-----------------------------------
പ്രാർഥനാ ഗാനം
ഇന്നുപാടിയില്ലയവളില്ല
മൌനാചരണം.
------------------------------------
ദിശയൊന്നെങ്കിലും
ഇരുവഴിയെ നമ്മുടെ
കടലാസ് തോണികൾ.
-----------------------------------
കഥ പറയുന്നു
അമ്മുമ്മക്കണ്ണുകൾ
അടഞ്ഞിരിന്നിട്ടും.
------------------------------------
നരച്ച് കിടപ്പുണ്ട്
ഊഞ്ഞാൽ പാടുകൾ
ഊന്ന് വടിയും.
------------------------------------
പയ്യിനുണ്ടോ
നീയുമാ പൂവും,
പ്രണയവും.
------------------------------------
വേലിക്കലുണ്ട്
ചെണ്ടമേളം ചെവിയോർത്ത്
അലക്കുകല്ല്.
--------------------------------------
മഴകാത്തിരിപ്പുണ്ട്,
നരച്ച കുടയുമാ
തെരുവ് പൈപ്പും.
--------------------------------------
വീണ് കിടപ്പുണ്ട്
ഇന്നലെ കൊതിച്ച
ഈയാംപാറ്റച്ചിറകുകൾ.
----------------------------------------
വെയിലേറ്റ്
പിടയുന്നു
മഴ കാത്ത കുട .
-----------------------------------------
തല്ലു കൂടുന്നു
വഴിവക്കിൽ രണ്ട്
കാലിക്കുപ്പികൾ.
---------------------------------------------
നിൻറെ
ചിരിയിലാണെന്റെ
കവിതതൻ ഭംഗി.
--------------------------------------------
പാതി വഴിയെത്തിയാ-
ജല പീരങ്കികൾ.
കൊതിമൂത്ത് മരങ്ങൾ.
-------------------------------------------
മഴ വിത്ത്
കാത്ത് കിടപ്പുണ്ട്
മണ്ണിലൊരു മരം.
------------------------------------------
മണൽക്കാട്ടിൽ
മരിച്ചു കിടപ്പുണ്ട്
പുഴപ്പാടുകൾ.
------------------------------------
ആടിയാടി പോകുന്നുണ്ട്
റോഡുവക്കിൽ,
വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ളരി.
-------------------------------------------
ഉന്നം നോക്കിയെറിയുന്നു
ചവറുകൾ രാത്രിയിൽ,
സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത.
----------------------------------------
മതിലും ചാരി
നിൽപ്പുണ്ട് പ്രണയം
വഴിയരുകിൽ.
-------------------------------------------
അടഞ്ഞ ജാലകങ്ങൾ
മഴ നനഞ്ഞൊരു
വണ്ടി.
----------------------------------------------

Monday, October 19, 2015

കുഞ്ഞ് കുറിപ്പുകൾ

--------------------------------
കുഴിച്ചിട്ടിട്ടും
തലനീട്ടുന്നു മഴകാണാനൊരു
വിത്ത് മണി.
----------------------
കാത്തിരിപ്പുണ്ട്
റാന്തലാത്തിണ്ണയിൽ,
മണി കിലുക്കം.
-------------------------
പാട്ടുപാടുന്നു
കുറുവടികൾ
ചെണ്ടാക്ക്ലാസ്സിൽ.
----------------------------
കാടുറങ്ങുന്നു
മുള്ള് വേലിക്കുള്ളിൽ
ഇലകൊഴിഞ്ഞ്.
--------------------------
കയ്യിലുണ്ടാ
ചുവന്നപൂവിന്നും
കാലം കറുപ്പിച്ചത്.
-------------------------------
മഴയ്ക്ക്‌
മുന്നേ കരിയെഴുതി
മാനം.
----------------------------------
അയയിലാടുന്നു
കാറ്റും കുരുവിയും
അച്ചനുടുപ്പും.
-----------------------------------
പറമ്പിലുറങ്ങുന്നു
തീ കാത്ത് തിരിയും,
ഉണക്കോലകളും.
-----------------------------------
പ്രാർഥനാ ഗാനം
ഇന്നുപാടിയില്ലയവളില്ല
മൌനാചരണം.
------------------------------------
ദിശയൊന്നെങ്കിലും
ഇരുവഴിയെ നമ്മുടെ
കടലാസ് തോണികൾ.
-----------------------------------
കഥ പറയുന്നു
അമ്മുമ്മക്കണ്ണുകൾ
അടഞ്ഞിരിന്നിട്ടും.
------------------------------------
നരച്ച് കിടപ്പുണ്ട്
ഊഞ്ഞാൽ പാടുകൾ
ഊന്ന് വടിയും.
------------------------------------
പയ്യിനുണ്ടോ
നീയുമാ പൂവും,
പ്രണയവും.
------------------------------------
വേലിക്കലുണ്ട്
ചെണ്ടമേളം ചെവിയോർത്ത്
അലക്കുകല്ല്.
--------------------------------------
മഴകാത്തിരിപ്പുണ്ട്,
നരച്ച കുടയുമാ
തെരുവ് പൈപ്പും.
--------------------------------------
വീണ് കിടപ്പുണ്ട്
ഇന്നലെ കൊതിച്ച
ഈയാംപാറ്റച്ചിറകുകൾ.
----------------------------------------
വെയിലേറ്റ്
പിടയുന്നു
മഴ കാത്ത കുട .
-----------------------------------------
തല്ലു കൂടുന്നു
വഴിവക്കിൽ രണ്ട്
കാലിക്കുപ്പികൾ.
---------------------------------------------
നിൻറെ
ചിരിയിലാണെന്റെ
കവിതതൻ ഭംഗി.
--------------------------------------------
പാതി വഴിയെത്തിയാ-
ജല പീരങ്കികൾ.
കൊതിമൂത്ത് മരങ്ങൾ.
-------------------------------------------
മഴ വിത്ത്
കാത്ത് കിടപ്പുണ്ട്
മണ്ണിലൊരു മരം.
------------------------------------------
മണൽക്കാട്ടിൽ
മരിച്ചു കിടപ്പുണ്ട്
പുഴപ്പാടുകൾ.
------------------------------------
ആടിയാടി പോകുന്നുണ്ട്
റോഡുവക്കിൽ,
വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ളരി.
-------------------------------------------
ഉന്നം നോക്കിയെറിയുന്നു
ചവറുകൾ രാത്രിയിൽ,
സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത.
----------------------------------------
മതിലും ചാരി
നിൽപ്പുണ്ട് പ്രണയം
വഴിയരുകിൽ.
-------------------------------------------
അടഞ്ഞ ജാലകങ്ങൾ
മഴ നനഞ്ഞൊരു
വണ്ടി.
----------------------------------------------