Friday, June 22, 2012

മഞ്ഞു വീണ പാതയില്‍
അവശേഷിച്ച കാല്പാടുകളും
മാഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു.

ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മീതെ
കാലം കുത്തഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു.

ക്ലാവ് പിടിയ്ക്കുകയും
വക്കുടയുകയും ചെയ്യുന്നു
ജ്വലിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍.
നാളെയുടെ ഗോപുരങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍
ഇന്ന്, ഇന്നലയെ മറക്കുന്നു.

അഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന കണ്ണികള്‍,
അവ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത്
രക്ത ബന്ധങ്ങള്‍.
എല്ലാം നാളേയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രം.

ഇന്നലയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍,
അവയ്ക്ക് മീതെ മഞ്ഞ്
പൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു...No comments:

Post a Comment

Friday, June 22, 2012

മഞ്ഞു വീണ പാതയില്‍
അവശേഷിച്ച കാല്പാടുകളും
മാഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു.

ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് മീതെ
കാലം കുത്തഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു.

ക്ലാവ് പിടിയ്ക്കുകയും
വക്കുടയുകയും ചെയ്യുന്നു
ജ്വലിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍.
നാളെയുടെ ഗോപുരങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍
ഇന്ന്, ഇന്നലയെ മറക്കുന്നു.

അഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന കണ്ണികള്‍,
അവ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത്
രക്ത ബന്ധങ്ങള്‍.
എല്ലാം നാളേയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രം.

ഇന്നലയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍,
അവയ്ക്ക് മീതെ മഞ്ഞ്
പൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു...No comments:

Post a Comment