Sunday, October 23, 2011

പകരത്തിന് പകരം


സുന്ദരി മിഴിയുള്ള
ചന്ദന നിറമുള്ള
മൈലാന്ജിക്കയ്യുള്ള പെണ്ണേ ,
എന്‍റെ ചാമ്പയ്ക്ക നിറഞ്ഞുള്ള
പോക്കറ്റ് കണ്ടു നീ
കണ്ണിറുക്കിയതല്ലേ.
മന്ജാടി തന്നാലും
മഷിത്തണ്ട് തന്നാലും
മാവില കൊണ്ടുള്ള
മാല നീ കോര്‍ത്താലും
ചാമ്പയ്ക്ക കിട്ടില്ല പെണ്ണേ.
മണിമുത്തം മാരന്
മധുരിയ്ക്കും ചുണ്ടാല്‍
മടിയ്ക്കാതെ താന്നാല്‍...
മലയോളം തന്നീടാം
ചാമ്പയ്ക്ക !!!
 
 

No comments:

Post a Comment

Sunday, October 23, 2011

പകരത്തിന് പകരം


സുന്ദരി മിഴിയുള്ള
ചന്ദന നിറമുള്ള
മൈലാന്ജിക്കയ്യുള്ള പെണ്ണേ ,
എന്‍റെ ചാമ്പയ്ക്ക നിറഞ്ഞുള്ള
പോക്കറ്റ് കണ്ടു നീ
കണ്ണിറുക്കിയതല്ലേ.
മന്ജാടി തന്നാലും
മഷിത്തണ്ട് തന്നാലും
മാവില കൊണ്ടുള്ള
മാല നീ കോര്‍ത്താലും
ചാമ്പയ്ക്ക കിട്ടില്ല പെണ്ണേ.
മണിമുത്തം മാരന്
മധുരിയ്ക്കും ചുണ്ടാല്‍
മടിയ്ക്കാതെ താന്നാല്‍...
മലയോളം തന്നീടാം
ചാമ്പയ്ക്ക !!!
 
 

No comments:

Post a Comment